43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. บันทึกเสนอผู้บริหารการรายงานการดำเนินงานความโปร่งใสข […]

 533 total views

นายน่านนที คำมี

10 กรกฎาคม 2566

35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. บันทึกเสนอผู้บริหาร2. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุ […]

 525 total views

นายน่านนที คำมี

28 มิถุนายน 2566
1 2 4
สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/