อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ที่ชื่อ – สกุลองค์ประกอบตำแหน่งใน กศจ.
1ศึกษาธิการภาค 12ศึกษาธิการภาค 12ประธานอนุกรรมการ
2นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียรู้จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
3นางพรทิพย์ สามารถข้าราชการบำนาญกรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
4ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3อนุกรรมการ
5นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดรผอ.สถานศึกษาอนุกรรมการ
6นายประยูร มังสังคำผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
7นายมีชัย ไขแสงผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
8นายดลเดช แสนอุดมผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
9นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัยศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์อนุกรรมการและเลขานุการ
10รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ช่วยเลขานุการ
11ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผนผู้ช่วยเลขานุการ

 89 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/