16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. บันทึกข้อความ ขอเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031