12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

1. บันทึกรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงก […]

 249 total views,  1 views today

นายน่านนที คำมี

6 มิถุนายน 2566

27 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมา […]

 480 total views,  1 views today

นายน่านนที คำมี

25 พฤษภาคม 2566
1 2 3 5
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031