38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1. รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
2. แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบ 12 เดือน)
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
4. รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามโครงการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

5. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศธภ.10-14)

 146 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031