42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่มใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
3. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะแก้ไขโดยเด่งด่วน
4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลกระปเมิน กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และกำหนดแนวทางการกำกับติดตามนำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

5. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***เล่มรายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงาน***

 651 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/