ข้ามไปยังทูลบาร์

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่มใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
3. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะแก้ไขโดยเด่งด่วน
4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลกระปเมิน กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และกำหนดแนวทางการกำกับติดตามนำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

5. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***เล่มรายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงาน***

 110 total views,  1 views today

live draw sgp slot pulsa toto macau idn slot slot gacor slot888 slot dana slot thailand Toto88 slot gacor slot pulsa slot dana judi slot triofus slot pulsa situs toto toto88 situs toto toto slot slot thailand slot gacor Toto88