ข้ามไปยังทูลบาร์

31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

1. การจัดกิจกรรมวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

2. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต
         – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 1
         – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 2
         – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 3
         – การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์     (ภาพประกอบ)

3. รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564   
 (ภาพประกอบ)

4. รายงานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม   
        – การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564
        – การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564
        – การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564

5. การประชุมคณะกรรมการ (กศจ.) และ (อกศจ.)
         – การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการบริหารงานบุคคล
         – การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         – การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
         – การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 

 142 total views,  1 views today