รายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกตจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกตจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

 7,049 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031