แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

2. หน้าสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ การปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

 1,136 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031