ข้ามไปยังทูลบาร์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

2. หน้าสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ การปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

 878 total views,  1 views today