ข้ามไปยังทูลบาร์

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระที่ 2 (เอกสารหมายเลข 1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564)

ระเบียบวาระที่ 3.2 (เอกสารหมายเลข 2 แผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์)

ระเบียบวาระที่ 4

1. รร.โคกน้ำเกลี้ยง ควบรวม รร.หามแหโพนทอง

2. รร.ค้อจารย์ควบรวม รร.สามชัยอุดมวิทย์

3. รร.โนนปลาขาวควบรวม รร.โนนศิลา

4. รร.ภูปอ ควบรวม รร.บ้านหนองแวงเหนือ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 91 total views,  1 views today