นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศสำนักวานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการจัดทำประมาณแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5. บันทึกข้อวความ ขออนุมัติประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
6. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy Policy ตาม พ.ร.บ. 2562
8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กระทรวงศึกษาธิการ


 611 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/