ข้ามไปยังทูลบาร์

10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศสำนักวานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการจัดทำประมาณแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5. บันทึกข้อวความ ขออนุมัติประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
6. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy Policy ตาม พ.ร.บ. 2562
8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กระทรวงศึกษาธิการ


 83 total views,  1 views today

live draw sgp slot pulsa toto macau idn slot slot gacor slot888 slot dana slot thailand Toto88 slot gacor slot pulsa slot dana judi slot triofus slot pulsa situs toto toto88 situs toto toto slot slot thailand slot gacor Toto88