10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศสำนักวานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการจัดทำประมาณแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5. บันทึกข้อวความ ขออนุมัติประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
6. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy Policy ตาม พ.ร.บ. 2562
8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กระทรวงศึกษาธิการ


 400 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031