โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

หมายเหตุ โรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 199 โรงเรียน และมีโรงเรียนสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมบูรณาการด้านการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน รวมโรงเรียนทั้งหมด 200 โรงเรียน

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot