โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

หมายเหตุ โรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 199 โรงเรียน และมีโรงเรียนสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมบูรณาการด้านการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน รวมโรงเรียนทั้งหมด 200 โรงเรียน

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031