34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

1. บันทึกข้อความเสนอเพื่อทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

3. วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

4. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต

        – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 1

        – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 2

        – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 3

5. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 165 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot