ข้ามไปยังทูลบาร์

26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565

>> ไม่มีเรื่องร้องเรียน<<

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ 043-019755 ต่อ 1-14

โทรสาร(Fax) 043-811728

ลำดับเดือน ปีเรื่องร้องเรียนผลการดำเนินการ
1ตุลาคม 2563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
2พฤศจิกายน 2563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
3ธันวาคม 2563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
4มกราคม 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
5กุมภาพันธ์ 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
6มีนาคม 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
7เมษายน 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
8พฤษภาคม 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน
9มิถุนายน 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ิอือือื

 176 total views,  2 views today