ประกาศ แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏฺบัติในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ประกาศ แจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏฺบัติในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564
https://drive.google.com/file/d/1ZhHgH1u-RUViETWD5oiNWskFKeF5xLTl/view?usp=sharing

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินภาค ค.
https://drive.google.com/file/d/1uvrrwwaw0_pZ-c3Xyo2psvbN3s1yvQB8/view?fbclid=IwAR0BER5l7BNiu3zRIaO3EH0-vC538f7aaLbszRIcORvzlsjXXxF8Bk6ZCRQ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
https://drive.google.com/file/d/1-7YB7BdmIqJWGFP0t_dM1C6wrNspKzjj/view?fbclid=IwAR2dOzaT1nx2k7Ma7tDJYBR2jj3Gd4Dv72k4DF1ayUv619jtKDhklBUOmcg

 4,605 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/