ข้ามไปยังทูลบาร์

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ที่ต้องการทราบผลคะแนนสอบ

สำหรับผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ที่ต้องการทราบผลคะแนนสอบ ที่ได้ดำเนินการสอบในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากระบบการเข้าดูผลคะแนน เกิดขัดข้องไม่สามารถดูคะแนนตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้แจ้งไปแล้วนั้น

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์ขอดูผลคะแนน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. เข้ามาติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นแสดงตน

หรือ

2. ส่งซองจดหมาย จ่าหน้าซองถึงผู้เข้าสอบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  ส่งมาที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 (วงเล็บมุมซองว่าขอทราบคะแนนสอบ)

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 043-811729

 198 total views,  1 views today