ข้ามไปยังทูลบาร์

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน