ข้ามไปยังทูลบาร์

ผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับภาค

ผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับภาคด้านการบริหารจัดการศึกษา (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (ครูผู้สอน) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 18 total views,  1 views today