ตรวจสอบข้อมูลตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

เรียน ผู้สมัครอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” คณะผู้ประสานงานได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1GI42kbbuleNaP03tSF5JtluHrmCEz6AA/view?usp=sharing และให้แจ้งผลการตรวจสอบได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNjWxGh-_ZH1CBvqzsCPVjj4HqOwiG_IPOWYzvhZK-RqTZYA/viewform?usp=sf_link

 358 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031