ข้ามไปยังทูลบาร์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา (IFTE)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา/การนิเทศตามและประเมินผลของสถานศึกษา/การจัดการเรียนรู้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบระดับภาคภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://drive.google.com/file/d/17_tCARYUmUNUHLeltROFVtkkR3oR-d04/view?usp=sharing

 161 total views,  3 views today