ข้ามไปยังทูลบาร์

19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบ สขร.1
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคมพ.ศ. 2563
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคมพ.ศ. 2564
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 186 total views,  1 views today