ข้ามไปยังทูลบาร์

25 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

2. คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ประกาศ หลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

4. มาตรการป้องกันการรับสินบน

5. การดำเนินงานตาม มติของ คณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

 194 total views,  2 views today