ตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินอุดหนุน ครั้งที่ 17

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการ ตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนการกุศล (วัด) ประจำปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงตามคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.1 อน.2 และอน.3) แบบรายงานจำนวนนักเรียนและครู พร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) และตรวจแบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนพิการ ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ และโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.995914185875790

 48 total views,  2 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/