ซักซ้อมการนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2567 โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีชมรมที่จะเข้าร่วมประกวด 15 ชมรม ได้แก่ 1. ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ระดับอำเภอ 2.1 เมืองกาฬสินธุ์ 2.2 ห้วยเม็ก 3. ระดับชุมชนภูมิภาค 3.1 ชุมชนบ้านต้อน ต.เหนือ อ.เมือง 3.2 ชุมชนคำใหญ่ ต.ค่าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก 3.3 ชุมชนบ้านเหมือคแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย 4. ระดับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4.2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 4.4 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 4.5 โรงเรียนบัวขาว 5. ระดับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 5.1 มหาวิทยาลัยภาฬสินธุ์ 5.2 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 6. ระดับสถานประกอบการ 6.1 บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขากุฉินารายณ์ และ 7. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.995910235876185

 43 total views,  2 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/