มหกรรมมหัศจรรย์ 2500 วันสานพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กสุขภาพดี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเพ็ญพักตร สุราฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นางสาวเสาวภา คำภา เข้าร่วมงานมหกรรมมหัศจรรย์ 2500 วันสานพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยไทยเติบโตเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ผ่านกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครื่อข่ายในชุมชนและท้องถิ่นระดับตำบล สานพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๗ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.991145239686018

 41 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/