กลั่นกรองร่างแผนการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2567 – 25670

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และกลั่นกรองร่างแผนการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2567 – 25670 (ร่างที่ 1) ตามกรอบและแนวทางของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.975677287899480

 38 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031