คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.975671907900018

 39 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031