ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัตงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางกาญจน์ธิดา โสทับ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวปุณยภัทร บุญลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวพิชญา มะฮาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมมิตรภาาพ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.973388201461722

 47 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031