การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 9 จังหวัดนำร่อง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางรุจิรา พิมพิไสย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 9 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส สระบุรี สระแก้ว และชัยนาท ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.956186793181863

 48 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031