การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 2/2567 วาระที่สำคัญ คือ การดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาการคุณภาพศึกษาบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จังหวัดกาพสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ การดำเนินโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมการขับหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่สถานศึกษา และโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.952531106880765

 46 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031