การดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2567 ซี่งดำเนินการทั้งด้านป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ทุกราย ปรากฏผลไม่พบสิ่งผิดปกติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.952502583550284

 55 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031