การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวเพ็ญพักตร์ สุราฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Webex Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.951211833679359

 44 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031