การประชุมปฏิบัติการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.030 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อจัดทำ ร่าง แผนการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2567 – 2570 ณ ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.951028427031033

 46 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031