การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัด

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นาวสาววชิราภรณ์ ภูนาโท รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัด และคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.922789146521628

 46 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031