การประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการออม

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม กอช. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.922754296525113

 47 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031