การประชุมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา LMIksu

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบรูณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา LMIksu is inviting you to a scheduled ผ่านระบบ Zoom meeting. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.921293840004492

 38 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031