การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อ เยี่ยม ให้กำลัง ครูและนักเรียนโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ มอบนางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียนสนามสอบโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ สนามสอบโรงเรียนเนินยาง ประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง มอบนางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียนสนามสอบโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด สนามสอบโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา อำเภอห้วยเม็ก และมีสนามสอบออนไลน์ทั้งหมด 9 สนาม คือ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา อำเภอห้วยเม็ก โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี โรงเรียนเนินยาง ประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง โรงเรียนเอกปัญญาอำเภอสมเด็จ โรงเรียนลำปาว วิทยาคม อำเภอยางตลาด โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ โรงเรียนพรประดิษฐ์ อำเภอหนองกุงศรี โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ และสนามด้วยระบบดิจิทัลจำนวน 2 สนาม คือ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด และโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.889982023135674

 176 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot