การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ป.6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อ เยี่ยม ให้กำลัง ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ มอบนางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ และโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ อำเภอกมลาไสย มอบนางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ และโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อำเภอสหัสขันธ์ และมีสนามสอบโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ อำเภอหนองกุงศรี สนามสอบโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย อำเภอห้วยผึ้ง สนามสอบโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุลีพร อำเภอห้วยเม็ก สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ อำเภอยางตลาด สนามสอบโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ สนามสอบโรงเรียนพรประดิษฐ์ อำเภอหนองกุงศรี โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 12 สนามสอบ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.889227449877798

 160 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot