การซักซ้อมชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการซักซ้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2567 โดยมี นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.888667073267169

 156 total views,  2 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot