การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางการสอบ O-net ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลาง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท,นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.888607696606440

 179 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot