การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ

ขอเชิญ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษานิเทศก์) ในพื้นที่ทุกสังกัด ตอบแบบสอบถามพิจารณาข้อคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดระบบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบต่อไป ทั้งนี้ จะเปิดให้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการทำแบบสอบถามผ่านลิงก์

https://forms.gle/iqqMVTvdMqbEopyT8

 262 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031