การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ

ขอเชิญ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษานิเทศก์) ในพื้นที่ทุกสังกัด ตอบแบบสอบถามพิจารณาข้อคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดระบบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบต่อไป ทั้งนี้ จะเปิดให้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการทำแบบสอบถามผ่านลิงก์

https://forms.gle/iqqMVTvdMqbEopyT8

 183 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot