วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรูปแบบอ้างอิงของวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ มาใช้เป็นรูปแบบ “APA 7TH Edition”

👉👉 อ่านผลงานวิจัยวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/…/withayajarn…/issue/archive👉👉 ผู้สนใจส่งบทความ ผ่านระบบ ThaiJO ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal👉👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการ: 0 2282 2743 หรือผ่านทางอีเมล: withayajarn@gmail.com

 238 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031