ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาบัตรข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดบัตรประจำตัว และใบสมัคร)
ส่งมาที่ สนง.ศธจ.กส ***ภายใน 27 มีค 66***

 799 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031