ข้ามไปยังทูลบาร์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาบัตรข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดบัตรประจำตัว และใบสมัคร)
ส่งมาที่ สนง.ศธจ.กส ***ภายใน 27 มีค 66***

 384 total views,  4 views today