ข้ามไปยังทูลบาร์

โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล ศึกษากาฬสินธุ์ชวนวิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 (KALASIN.Ed Run For Child #1)

โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล ศึกษากาฬสินธุ์ชวนวิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 (KALASIN.Ed Run For Child #1)

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อหารายได้จัดตั้งเป็นทุนในการ ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

**** หากมีปัญหาการตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อที่เบอร์ 0985158758 ศน.วิ่ง ****

ตรวจสอบผลการสมัครวิ่งเพื่อน้อง

**** หากมีปัญหาการตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อที่เบอร์ 0985158758 ศน.วิ่ง ****

ผู้ประสานงาน

1. นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ (ศน.วิ่ง) โทรศัพท์ 098-5158758
2. นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 095-6206408
3. นายจุดหมาย อารมณ์สวะ ผู้จัดการเค พี รันนิ่ง สปอร์ต โทรศัพท์ 098-5844969

การรับเสื้อ – BIB

รับเสื้อ – BIB : 2 วัน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ณ โรงยิมสนามฟุตซอล สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ถึง 03.30 น. ณ โรงยิมสนามฟุตซอล สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

หลักฐานการรับเสื้อ – BIB

  • กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  • กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝาก พร้อมเขียนให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  • กรณีสมัครแบบกลุ่ม / ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม – ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม / ชมรม
    **บริการจัดส่งเสื้อ ค่าจัดส่ง 60 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)**

การ Cut Off เวลาที่กำหนด
1.1 Fun Run ระยะทาง 5.0 กม. Cut Off 1 ชั่วโมง
1.2 Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. Cut Off 1.45 ชั่วโมง
1.3 Half Marathon ระยะทาง 21.1 กม. Cut Off 3.30 ชั่วโมง

เสื้อ รางวัล ที่ระทึกใจ
***รางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งทุกระยะที่เข้าเส้นชัย แยกชายหญิง 50 ลำดับแรก ประเภทละ 100 รางวัล***

รายละเอียดตารางแบ่งรุ่น/อายุ/รางวัล

1. ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร

รุ่นอายุค่าสมัครถ้วยเหรียญหมายเหตุ
อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย/ หญิง* 400 1 – 3 ประเภท Overall  (จะไม่ได้รับถ้วยตามรุ่นอายุ) ชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (แยกชาย/หญิง)
อายุ 20 – 29 ปี ชาย/หญิง4001 – 3
อายุ 30 – 39 ปี ชาย/หญิง4001 – 3
อายุ 40 – 49 ปี ชาย/หญิง4001 – 3
อายุ 50 – 59 ปี ชาย/หญิง4001 – 3
อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง4001 – 3

หมายเหตุ *
1. ไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง* กรณีไม่รับเสื้อ ค่าสมัครคนละ 200 บาท
2. กรณีโรงเรียน ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันสูงสุด 5 ลำดับ จะได้รับประกาศนียบัตรและโล่ เกียรติคุณในนามโรงเรียน
3. นักวิ่งที่จะได้รับเหรียญ ต้องเข้าเส้นชัย เวลา Cut Off ไม่เกิน  1 ชั่วโมง

2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

รุ่นอายุ ค่าสมัคร ถ้วย เหรียญหมายเหตุ
อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง* 4501 – 5ประเภท Overall  (จะไม่ได้รับถ้วยตามรุ่นอายุ) ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 800 บาท, 600 บาท และ 400 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล (แยกชาย/หญิง)
อายุ 20 – 29 ปี ชาย/หญิง4501 – 5
อายุ 30 – 39 ปี ชาย/หญิง4501 – 5
อายุ 40 – 49 ปี ชาย/หญิง4501 – 5
อายุ 50 – 59 ปี ชาย/หญิง4501 – 5
อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง4501 – 5

หมายเหตุ *
1. ไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง* กรณีไม่รับเสื้อ ค่าสมัครคนละ 250 บาท
2. กรณีโรงเรียน ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันสูงสุด 5 ลำดับ จะได้รับประกาศนียบัตรและโล่ เกียรติคุณในนามโรงเรียน
3. นักวิ่งที่จะได้รับเหรียญ ต้องเข้าเส้นชัย เวลา Cut Off ไม่เกิน 1.45 ชั่วโมง
4. รางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย แยกชายหญิง 50 ลำดับแรก รวม 100 รางวัล

3. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

รุ่นอายุค่าสมัครถ้วยเหรียญหมายเหตุ
อายุ ไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง6501 – 5 ประเภท Overall  (จะไม่ได้รับถ้วยตามรุ่นอายุ) ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท, 800 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล (แยกชาย/หญิง)
อายุ 20 – 29 ปี ชาย/หญิง6501 – 5
อายุ 30 – 39 ปี ชาย/หญิง6501 – 5
อายุ 40 – 49 ปี ชาย/หญิง6501 – 5
อายุ 50 – 59 ปี ชาย/หญิง6501 – 5
อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง6501 – 5

หมายเหตุ *
1. ไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง* กรณีไม่รับเสื้อ ค่าสมัครคนละ 300 บาท
2. กรณีโรงเรียน ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันสูงสุด 5 ลำดับ จะได้รับประกาศนียบัตรและโล่ เกียรติคุณในนามโรงเรียน
3. นักวิ่งที่จะได้รับเหรียญและเสื้อ FINISHER ต้องเข้าเส้นชัย เวลา Cut Off ไม่เกิน 3.00 ชั่วโมง
4. รางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย แยกชายหญิง 50 ลำดับแรก รวม 100 รางวัล

แผนที่เส้นทางวิ่ง

Fun Run ระยะทาง 5.0 กม

Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. 

Half Marathon ระยะทาง 21.0 กม.

 13,423 total views,  6 views today