สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

>> สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565

 277 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031